Predavanje o sigurnosti u prometu za starije osobe

Dana 27.04.2012 godine sa početkom u 9:30, vukovarska udruga Brigu o starim i nemoćnim osobama ‘’BOSINO'’ u saradnji sa PP Vukovar za svoje korisnike Kluba 60+ organizirala je predavanje na temu sigurnosti starih i nemoćnih osoba u prometu. Predavanje je održao policijski službenik za sigurnost i prevencijucestovnog prometa Nevenko Čepo. Cilj predavanja je, kako ističe Čepo, dodatnom edukacijom utijecati na smanjenje broja stradalih, budući da su stari i nemoćni naugroženija skupina učesnika u prometu. Predsjednik ‘’Bosina'’ Nenad Manojlović je podsijetio kako Udruga svojim dijelovanjem podiže kvalitetu života starih, nemoćnih i osobama sa invaliditetom na području Vukovarsko-srijemske županije punih 12 godina te da su ovakva i slična predavanja vrlo učestala. Ukupno je bilo prisutno 12 članova Kluba 60+, 3 djelatnike te predsjednik i zamjenica predsjednika udruge.